Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

PROF. KRZYSZTOF OPOLSKI - PRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

afiliacja:   

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości – Kierownik; Zaoczne Studium Doktorskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kierownik

specjalizacja:  

 

zarządzanie w sektorze publicznym oraz w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach; bankowość i finanse, konkurencyjność i marketing, audyt strategiczny

członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:  

 

 

 

» European Group for Public Administration (EGPA)

» Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds

» Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel

» International Research Society for Public Management (IRSPM)

» członek kapituły konkursu “Teraz Polska”

» Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”

najważniejsze
publikacje
:  

 

 

 

 

 

 

 

 

» 2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja) i Piotr Modzelewski (redakcja)|książka

» W poszukiwaniu „ekonomii społecznej”, (w:) Niedoskonała globalizacja, Warszawa, Krzysztof Opolski |artykuł

» 2013, New approach to network in public administration, “Journal of Applied Business and Economics”, t. 14, nr 5, s. 99-109, Krzysztof Opolski, Agata Kocia, Piotr Modzelewski |artykuł

» 2013, Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej, (w:) Ekonomia, teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Krzysztof Opolski i Tomasz Potocki |artykuł

» 2011, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Krzysztof Wiśniewski |książka

» 2010, Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Tomasz Świst |książka

» 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja), Krzysztof Wiśniewski, Magdalena Werda |książka

» 2008, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu – Centrum Doradztwa i Wydawnictw Multi-Press Sp. z o.o., Warszawa, ss. 186, Krzysztof Opolski (redakcja)|książka

» 1998, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawa, ss. 138, Krzysztof Opolski |książka

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl