Logo mbpr

ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

PROF. TOMASZ BORECKI

mini[1]

prof. dr hab. Tomasz Borecki

afiliacja:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha – Dyrektor

specjalizacja:

inwentaryzacja lasów, regulacja użytkowania rębnego i przedrębnego, polityka leśna, jakość kształcenia

 

członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:

» Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. Wsi

» Wiceprzewodniczący Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

» Kolegium Lasów Państwowych

» Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa

» Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego

» Włoska Akademia Nauk Leśnych

 

najważniejsze publikacje:

» T. Borecki Wielkość losowej powierzchni próbnej w statystycznej metodzie inwentaryzacji lasu, Sylwan nr 4, Warszawa, 1985, str.1-11.

» T. Borecki Metody inwentaryzacji lasu dla celów planowania krótko- i średniookresowego oparte na grupowaniu drzewostanów, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1995 s.70.

» T. Borecki, et al. Urządzanie lasu, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2000 s. 212.

» T. Borecki, E. Stępień Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce, Sylwan nr 12, Warszawa, 2012, str. 914-922.

 

© 2017 Mazowsze Studia Regionalne wykonanie Conor.pl