Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-społeczne

President