Rada Naukowa - Mazowsze Studia Regionalne

Używamy plików cookie, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.
Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-społeczne

Przewodniczący Rady Naukowej

Afiliacja:
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości – Kierownik;
 • Zaoczne Studium Doktorskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Kierownik
Specjalizacja:

zarządzanie w sektorze publicznym oraz w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach; bankowość i finanse, konkurencyjność i marketing, audyt strategiczny

Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:
 • European Group for Public Administration (EGPA)
 • Financialisation, Economy, Society and Sustainable Development (FESSUD), University of Leeds
 • Consortium of Higher Education Researchers (CHER), University of Kassel
 • International Research Society for Public Management (IRSPM)
 • członek kapituły konkursu “Teraz Polska”
 • Redaktor naczelny czasopisma „Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa”
Najważniejsze publikacje:
 • 2014, Metodologia pomiaru funkcjonowania sieci administracji publicznej, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja) i Piotr Modzelewski (redakcja)|książka
 • W poszukiwaniu „ekonomii społecznej”, (w:) Niedoskonała globalizacja, Warszawa, Krzysztof Opolski |artykuł
 • 2013, New approach to network in public administration, “Journal of Applied Business and Economics”, t. 14, nr 5, s. 99–109, Krzysztof Opolski, Agata Kocia, Piotr Modzelewski |artykuł
 • 2013, Pojęcie racjonalności w naukach ekonomicznych z perspektywy ekonomii behawioralnej, (w:) Ekonomia, teoria, historia, praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, Krzysztof Opolski i Tomasz Potocki |artykuł
 • 2011, Zarządzanie jakością i ryzykiem w usługach zdrowotnych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Krzysztof Wiśniewski |książka
 • 2010, Wealth Management, Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Tomasz Świst |książka
 • 2010, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu, Warszawa, Krzysztof Opolski (redakcja), Krzysztof Wiśniewski, Magdalena Werda |książka
 • 2008, Audyt strategiczny jako szansa na poprawę pozycji rynkowej firmy, CeDeWu – Centrum Doradztwa i Wydawnictw Multi-Press Sp. z o.o., Warszawa, ss. 186, Krzysztof Opolski (redakcja)|książka
 • 1998, Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Instytut Naukowo-Wydawniczy OLYMPUS CEiRB, Warszawa, ss. 138, Krzysztof Opolski |książka

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

Uniwersytet w Wageningen, Holandia

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

School of Geosciences, University of Edinburgh, Szkocja

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha – Dyrektor
Specjalizacja:
 • inwentaryzacja lasów,
 • regulacja użytkowania rębnego i przedrębnego,
 • polityka leśna,
 • jakość kształcenia
Członkostwo w radach i towarzystwach naukowych:
 • Społeczny Doradca Prezydenta RP ds. Wsi
 • Wiceprzewodniczący Centralnej Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 • Kolegium Lasów Państwowych
 • Rada Naukowa Instytutu Badawczego Leśnictwa
 • Rada Naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Włoska Akademia Nauk Leśnych
Najważniejsze publikacje:
 • T. Borecki Wielkość losowej powierzchni próbnej w statystycznej metodzie inwentaryzacji lasu, Sylwan nr 4, Warszawa, 1985, str.1-11.
 • T. Borecki Metody inwentaryzacji lasu dla celów planowania krótko- i średniookresowego oparte na grupowaniu drzewostanów, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 1995 s.70.
 • T. Borecki, et al. Urządzanie lasu, Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, 2000 s. 212.
 • T. Borecki, E. Stępień Metodyczne przesłanki strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce, Sylwan nr 12, Warszawa, 2012, str. 914-922.
#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

Afiliacja:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Jacek Szlachta

Przewodniczący Rady Naukowej

prof. dr hab. Krzysztof Opolski

Członek Rady Naukowej

prof. Lydia Coudroy de Lille

Członek Rady Naukowej

dr Robert L. Hodgart

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Alina Maciejewska

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Joachim Osiński

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Tomasz Borecki

Członek Rady Naukowej

prof. dr hab. Paweł Swianiewicz

Członek Rady Naukowej

dr hab. nt. Artur Zaguła

Członek Rady Naukowej