Afiliacja:

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej