Afiliacja:

Uniwersytet w Wageningen, Holandia

#
#
#
#
#

Członek Rady Naukowej