Afiliacja:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Dziekan Wydziału Architektury

Członek Zespołu redakcyjnego